0

Конфиденциальность, защита персональной информации

Общи условия

 ЧЛЕН 1 – ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

1.1. Условията са необходими за използване на уебсайта на компанията Gradinamax Eood, както и на печатните каталози и едновременно с това за продажба на всички продукти, изпратени и доставени от Gradinamax Eood Поръчвайки от Gradinamax Eood, вие се съгласявате с условията, включени тук и допълнителните условия, които са в сила по време на продажбата. Условията са част от договора и допълнителните условия ще имат предимство в случай на конфликт. Прочетете и се уверете, че разбирате всички условия. Можете да намерите допълнителните условия започвайки от страница 5 на този документ.

 1.2 За да използвате сайта www. Gradinamax Eood и / или за да направите поръчка, трябва да сте на поне осемнадесет години. Ако сте под осемнадесет години, използвайте Gradinamax Eood и / или подаване на поръчки, може да се извърши със съгласието и под надзора на родител или лице, под чието попечителство се намирате. Ако не отговаряте на тези условия, моля не пускайте поръчка.

 

ЧЛЕН 2 -САМОЛИЧНОСТТА НА ПРОДАВАЧА

Тези условия за продажба се прилагат както за продуктите, така и за услугите (наричани по-долу: продуктите), предоставени от компанията WIECKOGARDEN.CZ, S.R.L., наричана по-долу търговец: Gradinamax Eood. Подробности за името и адреса на онлайн магазина са предоставени в Допълнителните условия.

 

ЧЛЕН 3 - ПРОДУКТ, ПОКУПКА И ДОСТАВКА

3.1 Информация за продукти, количество, качество, цена, ДДС, гаранции и разходи за доставка са предоставени на нашия уебсайт, в каталога, във формата за поръчка или на страницата за поръчка. Изображенията на уебсайта и в конкретния каталог са за представяне на растенията в пълна зрялост и обикновено са точни, обаче могат да се появят незначителни разлики в цвета, формата и размера, в зависимост от условията на отглеждане. Gradinamax Eood има право, по своя изключителен избор, да диверсифицира естеството на продуктите в сравнение с това от рекламата, без да ви изпраща известие, стига чрез тази диверсификация материалната част да не бъде модифицирана.

3.2 Приемане на вашата поръчка и сключване на договора между вас и Gradinamax Eood ще бъде направено, когато поръчаните стоки ви бъдат изпратени, освен в случая, когато Gradinamax Eood Ви информира, че поръчката Ви не се приема или че сте я анулирали. Gradinamax Eood си запазва правото да откаже всяка поръчка по свой избор, ако сметне за необходимо.

3.3 Имате право да върнете поръчката в срок до 14 дни от датата на получаване на продуктите. В този случай, моля, уведомете отдела за поддръжка и оплаквания, по имейл или телефон, съобщавайки регистрационния номер на вашата поръчка. Продуктът се връща изключително с оригиналната опаковка, с оригиналния етикет и копие от оригиналната фактура, на WIECKOGARDEN.CZ s.r.o, на адреса, посочен в Допълнителните условия, и Gradinamax Eood ще възстанови плащането, включително първоначалните разходи за опаковане и доставка. Клиентът носи отговорност да поеме разходите за опаковане и доставка до нас чрез куриер. За поръчки, платени с картата, сумата ще бъде върната на същата карта, използвана за търговия, в рамките на максимум 15 дни от приемането на върнатия продукт.

3.4 Gradinamax Eood си запазва правото да таксува клиенти, които отказват да плащат направени поръчки, ако има поне 3 поръчки, като 50% от тях са отказани. Начислената такса ще бъде равна на разходите за доставка.

 3.5 Gradinamax Eood ще се опита да достави всички поръчани продукти. Стоките и услугите са предмет на наличност на склад и могат да бъдат изтеглени по всяко време, включително след като направите поръчката си. Ако вашата поръчка или част от нея не могат да бъдат изпълнени, Gradinamax Eood ще Ви уведоми, за да замени въпросните продукти с други продукти или може да достави частично поръчката. Спецификацията на продукти, промоции, подаръци и награди подлежи на модификация, промяна и / или подобрение.

 3.6 Ако поръчаните продукти стигнат повредени, дефектни или неправилни, моля, уведомете ни по имейл или се свържете с отдела за поддръжка и оплаквания в рамките на 14 работни дни от получаването на продуктите и ще бъде установено възстановяване на сумата или подмяна на продукта (вижте Допълнителни условия за данни за контакт).

3.7 Когато направите поръчка за закупуване на продукти от WIECKOGARDEN.CZ s.r.o, ще получите имейл за потвърждение на поръчката, заедно с нейния регистрационен номер. Само тогава приемането на поръчката ще се счита за завършена.

3.8 Gradinamax Eood ще положи всички усилия да достави вашата поръчка по време, поискано от вас. Когато не сме в състояние да изпратим поръчка в поисканото от вас време, поръчката ще бъде изпратена възможно най-близо до заявената поръчка, доколкото е възможно по-рано или по-късно от поисканото.

 3.9 WIECKOGARDEN.CZ s.r.o ще достави продуктите на адреса, който сте посочили в поръчката. Важно е да се посочи точно и правилно. Моля, посочете къде искате да бъдат доставени вашите продукти, ако Gradinamax Eood не е на посочения адрес по време на доставката. Gradinamax Eood не поема отговорност за загуба или повреда на стоките, след като са били доставени в съответствие с вашите изисквания.

 

3.10 Живите продукти трябва да се засаждат възможно най-скоро след получаването им. Моля, отворете опаковката веднага след получаване и прочетете внимателно ръководството за засаждане и грижи. Препоръчваме ви да подготвите почвата за засаждане, цветни слоеве, саксии или плантатори веднага след получаване на поръчката.

3.11 Доставката е налична само в Румъния, чрез експресна куриерска служба.

3.12 Клиентът вече не може да прави промени в поръчката, независимо дали има промени в продукта или e анулиран, след като поръчката стигне в процеса на опаковане. Промените са възможни само ако са поискани преди опаковане. Информация за състоянието на поръчката ще бъде получена по желание на клиента.

 

ЧЛЕН 4 – ЦЕНИ И ПЛАЩАНЕ

4.1 Посочените цени са в местна валута и са точни към момента на публикуване, но подлежат на промяна.

4.2 Gradinamax Eood има право на (частични) авансови плащания или може да откаже поръчка, ако предишни доставки не са платени.

4.3 Всички показани цени са без такса за опаковане и доставка и включва  ДДС в текущата квота, 9% за семена и посадъчен материал, съответно 19% за данък за доставка, когато е приложимо. Gradinamax Eood гарантира, че няма да има увеличение на цените, посочени в неговия онлайн магазин, конкретни оферти или каталози за поръчки, получени през периода на валидност на офертите на уебсайта или конкретния каталог. Цените в каталози, специални оферти или онлайн магазин могат да варират. Ако ставката включва ДДС се увеличи по време на валидността на каталог или ценова листа, Gradinamax Eood си запазва правото да прехвърли тези допълнителни суми на клиента.

 4.4 Ако поради грешка продуктовите тарифи са зададени неправилно, или на ниво единица, или чрез активиране на промоция, Gradinamax Eood няма да бъде задължен да достави въпросния продукт / продукти на неточна цена. При тези обстоятелства Gradinamax Eood може да ви уведоми за правилната цена и може да ви помоли да потвърдите или откажете поръчката за този (тези) продукт (и).

4.5 Gradinamax Eood приема плащане за продукти по няколко начина, посочени в Допълнителните условия.

 

 

 

 

ЧЛЕН 5 - ГАРАНЦИЯ

5.1 Gradinamax Eood предоставя гаранция за доставените продукти, както следва:

- Посадъчен материал Gradinamax Eood отглежда се с най-голямо внимание, като продуктите са напълно здрави;

- Всички декоративни растения, овощни храсти, овощни дървета и рози имат 90-дневна гаранция за растеж и цъфтеж;

- Всички саксийни и едногодишни растения имат 90-дневна гаранция за растеж и цъфтеж. Гаранцията на тези продукти започва от датата на покупката до периода на навлизане във вегетация на растението.

Gradinamax Eood също така гарантира качеството и / или полезността на доставените продукти, съгласно предоставените спецификации. Датата на доставка е действителната начална дата на гаранцията. Ако претенцията за гаранция се счита за оправдана от Gradinamax Eood и Gradinamax Eood поиска връщане на продукта / продуктите, разходите за връщане ще бъдат поети от Gradinamax Eood Всички разходи, произтичащи от неоснователни оплаквания, ще бъдат поети от клиента.

 5.2 По тази гаранция не могат да се предявяват претенции:

• в случай на повреда, причинена от небрежност или умишлено неправилно третиране, или от екстремни метеорологични условия (градушка, бури, продължителна суша или силна слана, над / под границата на устойчивост на екстремни температури, показана в раздела за характеристики на всеки продукт);

• ако продуктът не се използва или поддържа правилно; Гаранцията е предмет на всички права, които потребителят има съгласно закона.

 

ЧЛЕН 6 - РИСКОВЕ

6.1 Рискът от повреда или загуба на продуктите е ваш при получаване на поръчката или ако не поемете доставката в уговореното време. Gradinamax Eood не поема отговорност за загуба или повреда на продуктите, след като те са доставени в съответствие с изискванията, посочени от вас.

 6.2 Вие ще притежавате продуктите, след като те са били доставени успешно и когато Gradinamax Eood получи пълната сума за плащане.

 

 

ЧЛЕН 7 - ОТГОВОРНОСТ

7.1. В зависимост от прилагането на действащото законодателство, отговорността на Gradinamax Eood за всички цели, включително загуба в резултат на нарушение на тези условия или ако доставеният продукт по някакъв начин е незадоволителен, той ще бъде ограничен до максимум:

a. сумата, платена от клиента на Gradinamax Eood;

b. разходите за връщане на незадоволителни стоки на Gradinamax Eood Gradinamax Eood няма задължение да замени стоките или да възстанови платените от клиента суми под каквато и да е друга форма, освен съгласно условията и реда.

7.2 Gradinamax Eood не поема отговорност за загубата или повредата на продуктите, след като бъдат доставени в съответствие с изискванията за доставка, поискани от клиента.

 

ЧЛЕН 8 – ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА ЗА УЕБСАЙТА  И КАТАЛОГА

8.1 Gradinamax Eood има право да модифицира продуктите по всяко време, без да ви уведоми. Търговските усилия за актуализиране на сайта са огромни и предоставените спецификации са само за информация.

8.2 Gradinamax Eood не поема отговорност за съдържанието на други уебсайтове, чиито link-ве присъстват на платформата на онлайн магазина.

8.3 Ако информацията или препоръките, налични на уебсайта, не са достатъчни за вас, препоръчваме ви да поискате допълнителни подробности, като се свържете с консултантската служба. Gradinamax Eood не носи отговорност за щети, произтичащи от тази помощ, препоръки или информация.

 

ЧЛЕН 9 – ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

9.1 WIECKOGARDEN.CZ s.r.o зачита вашата поверителност. Съгласно Закон № 677/2001 и 506/2004, имате право на информация, достъп до данните, да не се подлагате на индивидуални решения и да се обърнете към съда и ANSPDCP. Вашите лични данни са включени в базата данни на клиенти на Gradinamax Eood Оператор на тази база данни е компанията WIECKOGARDEN.CZ, наречена WIECKOGARDEN.CZ sro. Данните, които събираме, могат да включват информацията, която ни предоставяте (чрез попълване на формулярите или чрез кореспонденция с нас, включително име, адрес, имейл адрес и телефонен номер, както и финансова информация); информацията, която автоматично събираме за вас от посещения на нашия сайт, както и информацията, която получаваме от други източници (бизнес партньори, реферални кредитори или рекламни мрежи). Вашите данни ще бъдат използвани за оценка, въвеждане и изпълнение на договора за доставка и за управление на връзките с клиентите, включително за изпълнението на маркетингови дейности от Gradinamax Eood, членове на нашата група или трети страни, внимателно подбрани от Gradinamax Eood, за възстановяване на просрочени плащания и / или за предприемане на мерки за борба с измамите и спазване на законовите задължения.

 

ЧЛЕН 10 – ПРАВА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

10.1 Информацията и препоръките, намерени на този уебсайт или във всяка друга публикация Gradinamax Eood са предоставени само за ваша лична употреба и трябва да се разглеждат отговорно като най-добри практики.

 10.2 Цялото писмено, фотографско и дизайнерско съдържание на уебсайта, каталозите и всяка друга публикация, заедно с неговия подбор и подредба и всички софтуерни компилации са регистрирана собственост на Gradinamax Eood или лица, които са предоставили Gradinamax Eood правото да го използвате и е защитено като такова. Всички права са запазени.

10.3 Никоя част от този уебсайт не може да бъде възпроизвеждана механично, по електронен път, включително чрез фотокопиране или по друг начин, без предварителното писмено съгласие на Gradinamax Eood или носителя на авторските права.

10.4 Всичко, свързано с имена, лога, знаци, лозунги или други изрази, може да представлява търговска марка на вашия собствен или друг човек или корпорация. Всяко неразрешено използване на търговската марка е незаконно. Нямате право да копирате, възпроизвеждате, предавате и разпространявате или поставяте в рамка, комерсиално експлоатирате или създавате производни произведения от този материал или съдържание и няма да подпомагате или помагате на трета страна в това. Ако сте наясно с такова разпространение или търговска операция, вие се съгласявате незабавно да уведомите Gradinamax Eood

10.5 Вие признавате, че като публикувате материалите на уебсайта Gradinamax Eood, вие предоставяте Gradinamax Eood и нашите лицензодатели и представители неотменим, постоянен, без авторски права, световен лиценз за използване на материалите както на Gradinamax Eood както и по всякакъв друг начин. Лицензът се разпростира върху копирането, разпространението и предаването по какъвто и да е друг начин, както и редактирането и адаптацията на материали.  

 

ЧЛЕН 11 ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

11.1 Ако Gradinamax Eood или не приложите право съгласно тези условия, това нарушение няма да спре Gradinamax Eood или вие от прилагането на други права или същия вид права по-късно.

11.2 Доколкото която и да е разпоредба на тези условия бъде установена от който и да е съд или компетентен орган за невалидна, незаконна или неприложима в която и да е юрисдикция, тази разпоредба ще се счита, че не е част от тези условия и няма да засегне валидността, законността или приложимостта от тази разпоредба във всяка друга юрисдикция.

11.3 Ако сте бизнес потребител, вие се съгласявате да компенсирате WIECKOGARDEN.CZ sro и / или неговите филиали и представители, администратори и служители незабавно, при поискване, срещу всички искове, отговорност, щети, разходи и разноски, включително съдебни такси, произтичащи от нарушение на настоящите условия  от вас или каквато и да е отговорност, произтичаща от използването на уебсайта на WIECKOGARDEN.CZ sro.

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ

1. Тези допълнителни условия се прилагат за всички продукти, доставени от WIECKOGARDEN.CZ, чрез Gradinamax Eood, регистрирано в Чешката република под номер 83352, уникален регистрационен код 09529268, със седалище на адрес řížkovského 617/10, 712 00, Ostrava - Muglinov, адрес за кореспонденция  : řížkovského 617/10, 712 00, ОOstrava - Muglinov. Връзки  с клиенти: -, Услуга за онлайн чат Поддръжка, Консултантска услуга, -. Линията е отворена през делничните дни, между часовете - - .

2. Когато клиент не приложи съответното плащане чрез своята поръчка (или защото чекът или кредитната карта са отказани от банката издател или по някаква друга причина), Gradinamax Eood ще бъде упълномощен да направи фактура за административните разходи, свързани с искането за плащане. Gradinamax Eood си запазва правото да прекрати договора или да преустанови всякакви други доставки до вас. Това не засяга други права, които Grаdinamax може да има.

 3. Gradinamax Eood приема плащане за продукти по няколко начина: Банков превод, с потвърждение на плащането преди изпращане на пакета. Възстановяване на сумата при доставка на пакета. Онлайн плащане с банкова карта.

4. Плащания към Gradinamax Eood трябва да включва такси за опаковане и доставка, в размер на 21 леи, в случай на поръчки, платени онлайн, съответно 23 леи, в случай на поръчки, платени с наложен платеж.

5. Освен ако не е предвидено друго в Допълнителните условия, тези условия и използването на този сайт се уреждат и тълкуват в съответствие със законите на България и всички спорове ще се решават само от съда.

6. Доставката е възможна само в България.

Ние използваме бисквитки за предоставяне на услуги. Преглеждайки уебсайт, вие се съгласявате с използването на бисквитки Повече информация.