Телефон за връзка с нас
0035924929260
0

Правила и условия на политиката за поверителност

Общи условия

 ЧЛ. 1 ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

1.1. Условията са необходими за използване на уебсайта на компанията Gradinamax , както и на печатните каталози и едновременно с това за продажба на всички продукти, изпратени и доставени от Gradinamax Поръчвайки от Gradinamax , вие се съгласявате с условията, които са в сила по време на продажбата. Условията са част от договора и допълнителните условия ще имат предимство в случай на конфликт. Прочетете и се уверете, че разбирате всички условия. Можете да намерите допълнителните условия, започвайки от страница 5 на този документ.

 1.2 За да използвате сайта www.gradinamax.bg и/или за да направите поръчка, трябва да сте на поне осемнадесет години. Ако сте под тази възраст, поръчката може да се извърши със съгласието и под надзора на родител или лице, под чието попечителство се намирате. Ако не отговаряте на тези условия, моля, не пускайте поръчка.

ЧЛ. 2 САМОЛИЧНОСТТА НА ПРОДАВАЧА

Тези условия за продажба се прилагат както за продуктите, така и за услугите, наричани по-долу: продукти, предоставени от компанията Gradinamax , наричана по-долу търговец: Gradinamax . Подробности за името и адреса на онлайн магазина са предоставени в “Допълнителните условия”.

ЧЛ. 3 ПРОДУКТ, ПОКУПКА И ДОСТАВКА

3.1 Информация за продукти, количество, качество, цена, ДДС, гаранции и разходи за доставка са предоставени на нашия уебсайт, в каталога, във формуляра за поръчка или на страницата за поръчка. Изображенията на уебсайта и в конкретния каталог са за представяне на растенията в пълна зрялост и обикновено са точни. Могат да се появят незначителни разлики в цвета, формата и размера в зависимост от условията на отглеждане. Gradinamax  има право по свое усмотрение да разнообразява естеството на продуктите от това на рекламата, без да ви изпраща известие, стига чрез тази диверсификация материалната част да не бъде модифицирана.

3.2 Приемане на вашата поръчка и сключване на договор между вас и Gradinamax  ще бъде направено, когато поръчаните стоки ви бъдат изпратени освен ако Gradinamax Ви информира, не ви информира, че вашата поръчка не е приета или че сте я анулирали. Gradinamax  си запазва правото да откаже всяка поръчка по свой избор, ако сметне това за необходимо.

3.3 Имате право да върнете поръчката в срок до 14 дни от датата на получаване на продуктите. В този случай, моля, уведомете отдела за поддръжка и рекламации по имейл или телефон, съобщавайки регистрационния номер на вашата поръчка. Продуктът се връща задължително с оригиналната опаковка, с оригиналния етикет и копие от оригиналната фактура. Пратката се изпраща към Gradinamax , на адреса, посочен в “Допълнителните условия”. Gradinamax ще възстанови плащането, включително първоначалните разходи за опаковане и доставка. Клиентът носи отговорност да поеме разходите за опаковане и доставка до нас чрез куриер. За поръчки, платени с картата, сумата ще бъде върната на същата карта, използвана за търговия, в рамките на максимум 15 дни от приемането на върнатия продукт.

3.4 Gradinamax  си запазва правото да таксува клиенти, които отказват да платят за направени поръчки, ако има поне 3 поръчки, като 50% от тях са отказани. Начислената такса ще бъде равна на разходите за доставка.

 3.5 Gradinamax  ще се опита да достави всички поръчани продукти. Стоките и услугите зависят от наличността на склад и могат да бъдат изтеглени по всяко време, включително след като направите поръчката си. Ако вашата поръчка или част от нея не могат да бъдат изпълнени, Gradinamax  ще ви уведоми, за да замени въпросните продукти с други или може да достави частично поръчката. Спецификацията на продуктите, промоциите, подаръците и наградите подлежи на модификация, промяна и/или подобрение.

 3.6 Ако поръчаните продукти стигнат повредени, дефектни или неправилни, моля, уведомете ни по имейл или се свържете с отдела за поддръжка и оплаквания в рамките на 14 работни дни от получаването на доставката и ще бъде направено възстановяване на сумата или замяна на продукта (вижте “Допълнителни условия”).

3.7 Когато направите поръчка за закупуване на продукти от Gradinamax , ще получите имейл за потвърждение на поръчката, заедно с нейния регистрационен номер. Само тогава приемането на поръчката ще се счита за завършено.

3.8 Gradinamax  ще положи всички усилия да достави вашата поръчка във време, заявено от вас. Когато не сме в състояние да изпратим поръчка в исканото от вас време, поръчката ще бъде изпратена възможно най-бързо.

 3.9 Gradinamax  ще достави продуктите на адреса, който сте посочили в поръчката. Важно е той да се посочи точно и правилно. Моля, посочете къде искате да бъдат доставени вашите продукти, ако куриер е на посочения адрес за доставка, но вас ви няма по това време. Gradinamax не поема отговорност за загуба или повреда на стоките, след като са били доставени в съответствие с вашите изисквания.

3.10 Живите продукти трябва да се засаждат възможно най-скоро след получаването им. Моля, отворете опаковката веднага след получаване и прочетете внимателно ръководството за засаждане и грижи. Препоръчваме ви веднага след получаване на поръчката да подготвите почвата за засаждане, цветни слоеве, саксии или плантатори.

3.11 Доставката е налична само в България чрез експресна куриерска служба.

3.12 Когато поръчката стигне до процес на опаковане, клиентът не може да прави промени в поръчката. Промените са възможни само ако са поискани преди опаковане. Информация за статуса на поръчката ще бъде получена по желание на клиента.

ЧЛ. 4 ЦЕНИ И ПЛАЩАНЕ

4.1 Посочените цени са в местна валута и са точни към момента на публикуване, но продавачът запазва правото си на промяна.

4.2 Gradinamax има право да изисква (частични) авансови плащания или може да откаже поръчка, ако предишни доставки не са платени.

4.3 Всички показани цени са без такса за опаковане и доставка и включват ДДС в текущата ставка, 20% за семена и посадъчен материал и 20% за такса за доставка, където е приложимо. Gradinamax  гарантира, че няма да има увеличение на цените, посочени в неговия онлайн магазин, конкретни оферти или каталози за поръчки, получени през периода на валидност на офертите на уебсайта или конкретния каталог. Цените в каталози, специални оферти или онлайн магазин могат да варират. Ако ставката на ДДС се увеличи по време на валидност на каталога или ценовата листа, Gradinamax  си запазва правото да начисли тези допълнителни суми на клиента.

 4.4 Ако поради грешка продуктовите цени са зададени неправилно, или на ниво единица, или чрез активиране на промоция, Gradinamax  няма да бъде задължен да достави въпросния продукт/продукти на неточна цена. При тези обстоятелства Gradinamax  може да ви уведоми за правилната цена и може да ви помоли да потвърдите или откажете своята поръчката.

4.5 Gradinamax  приема плащане за продукти по няколко начина, посочени в “Допълнителните условия”

ЧЛ. 5 ГАРАНЦИЯ

5.1 Gradinamax предоставя гаранция за доставените продукти, както следва:

- Посадъчният материал на Gradinamax отглежда се с най-голямо внимание, като продуктите са напълно здрави;

- Всички декоративни растения, овощни храсти, овощни дървета и рози имат 90-дневна гаранция за растеж и цъфтеж;

- Всички саксийни и едногодишни растения имат 90-дневна гаранция за растеж и цъфтеж. Гаранцията за тези продукти започва да тече от датата на закупуване до периода на навлизане във вегетация на растението.

Gradinamax  също така гарантира качеството и/или полезността на доставените продукти, съгласно посочените спецификации. Датата на доставка е действителната начална дата на гаранцията. Ако претенцията за гаранция се счита за оправдана от Gradinamax и Gradinamax  поиска да върнете на продукта / продуктите, разходите за връщане ще бъдат поети от Gradinamax Всички разходи, произтичащи от неоснователни оплаквания, ще бъдат поети от клиента.

 5.2 По тази гаранция не могат да се предявяват претенции:

•в случай на повреда, причинена от небрежност или умишлено неправилно третиране, екстремни метеорологични условия (градушка, бури, продължителна суша или силна слана, над/под границата на устойчивост на екстремни температури, показана в раздела за характеристики на всеки продукт);

• ако продуктът не се използва или поддържа правилно.  Гаранцията е предмет на всички права, които потребителят има съгласно закона.

ЧЛ. 6 РИСКОВЕ

6.1 Рискът от повреда или загуба на продуктите се поема от вас при получаване на поръчката или ако не поемете доставката в уговореното време. Gradinamax не поема отговорност за загуба или повреда на продуктите, след като те са доставени в съответствие с изискванията, посочени от вас.

 6.2 Вие ще получите продуктите, след като бъдат доставени успешно и когато Gradinamax  получи пълната сума за плащане.

ЧЛ. 7 ОТГОВОРНОСТ

7.1. В зависимост от прилагането на действащото законодателство отговорността на Gradinamax  за всички последици, включително загуба в резултат на нарушение на тези условия или ако доставеният продукт по някакъв начин е незадоволителен, ще бъде ограничена до максимум:

a. сумата, платена от клиента на Gradinamax ;

b. разходите за връщане на незадоволителни стоки на Gradinamax Gradinamax  яма задължение да замени стоките или да възстанови платените от клиента суми под каквато и да е друга форма освен съгласно условията.

7.2 Gradinamax не поема отговорност за загубата или повредата на продуктите, след като бъдат доставени в съответствие с изискванията за доставка, поискани от клиента.

ЧЛ. 8 ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА НА УЕБСАЙТА И КАТАЛОГА

8.1 Gradinamax  си запазва правото да променя продуктите по всяко време, без предизвестие. Търговските усилия за поддържане на сайта са огромни и предоставените спецификации са само за информация.

8.2 Gradinamax  не поема отговорност за съдържанието на други уебсайтове, чиито линкове присъстват на платформата на онлайн магазина.

8.3 Ако информацията или препоръките, налични на уебсайта, не са достатъчни за вас, препоръчваме ви да поискате допълнителни подробности, като се свържете “Отдел обслужване на клиенти”.  Gradinamax не носи отговорност за щети, произтичащи от тази помощ, препоръки или информация.

ЧЛ. 9 ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

9.1 Gradinamax  зачита вашата поверителност. Съгласно Закон № 677/2001 и 506/2004, имате право на информация, достъп до данните, да не бъдете обект на индивидуални решения и да се обърнете към съда и към Комисията за защита на личните данни. Вашите лични данни са включени в базата данни на клиенти на Gradinamax Оператор на тази база данни е компанията Gradinamax , наречена Gradinamax . Данните, които събираме, могат да включват информацията, която ни предоставяте (чрез попълване на формулярите или чрез кореспонденция с нас, включително вашето име, адрес, имейл адрес и телефонен номер, както и финансова информация), информацията, която автоматично събираме за вас от посещения на нашия сайт, както и информацията, която получаваме от други източници (бизнес партньори, реферални кредитори или рекламни мрежи). Вашите данни ще бъдат използвани за оценка, въвеждане и изпълнение на договора за доставка и за управление на взаимоотношенията с клиентите, включително за изпълнението на маркетингови дейности от Gradinamax Extra SRL, членове на нашата група или трети страни, внимателно подбрани от Gradinamax , за възстановяване на просрочени плащания и / или за предприемане на мерки за борба с измамите и спазване на законовите задължения.

ЧЛ. 10 ПРАВА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

10.1 Информацията и препоръките, намерени на този уебсайт или във всяка друга публикация на Gradinamax са предоставени само за ваша лична употреба и трябва да се разглеждат отговорно като най-добри практики.

 10.2 Цялото писмено, фотографско и дизайнерско съдържание на уебсайта, каталозите и всяка друга публикация, заедно с неговия подбор и подредба и всички софтуерни компилации са регистрирана собственост на Gradinamax   или на лицата, които са предоставили на Gradinamax  правото на използвате. Всички права са запазени и защитени.

10.3 Никоя част от този уебсайт не може да бъде възпроизвеждана механично, по електронен път, включително чрез фотокопиране или по друг начин, без предварителното писмено съгласие на Gradinamax или носителя на авторските права.

10.4 Всичко, свързано с имена, лога, знаци, лозунги или други изрази, може да представлява собствена търговска марка или тази на друго лице или корпорация. Всяко неразрешено използване на търговската марка е незаконно. Нямате право да копирате, възпроизвеждате, предавате, разпространявате или рамкирате, комерсиално експлоатирате или създавате производни произведения от този материал или съдържание. Подсъдно е да подпомагате или на трета страна в подобни деяния. Ако сте наясно с такова разпространение или търговска операция, вие се съгласявате незабавно да уведомите Gradinamax

10.5 Вие признавате, че като публикувате материалите на уебсайта Gradinamax , вие предоставяте Gradinamax  нашите лицензодатели и представители неотменим, постоянен, без авторски права, световен лиценз за използване на материалите както на сайта на Gradinamax  така и на всяко друго място. Лицензът обхваща копиране, разпространение и предаването по какъвто и да е друг начин, както и редактиране и адаптиране на материали.

ЧЛ. 11 ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

11.1 Ако Gradinamax  или вие не упражните право съгласно тези условия, този провал няма да попречи на Gradinamax  или вас да прилагате други права или същото право, но по-късно.

11.2 Ако която и да е разпоредба на тези условия бъде установена, от който и да е съд или компетентен орган, за невалидна, незаконна или неприложима, в която и да е юрисдикция, тази разпоредба ще се счита, че не е част от тези условия и няма да засегне валидността, законността или приложимостта във всяка друга юрисдикция

11.3 Ако сте бизнес потребител, вие се съгласявате да компенсирате Gradinamax  и/или неговите филиали и представители, администратори и служители незабавно, при поискване, срещу всички искове, отговорности, щети, разходи и разноски. В това число са включени и съдебни такси, произтичащи от нарушение на настоящите условия от вас или каквато и да е отговорност, произтичаща от използването на уебсайта на Gradinamax .

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ

1. Тези допълнителни условия се прилагат за всички продукти, доставени от gradinamax.bg, чрез Gradinamax , регистрирано в str. Moliere nr. 42, 410555 Oradea, jud. Bihor, Romania

2. Когато клиент не приложи съответното плащане чрез своята поръчка (или защото чекът или кредитната карта са отказани от банката издател, или по някаква друга причина), Gradinamax ще бъде упълномощен да направи фактура за административните разходи, свързани с искането за плащане. Gradinamax си запазва правото да прекрати договора или да преустанови всякакви други доставки до вас. Това не засяга други права, които Grаdinamax може да има.

 3. Gradinamax приема плащане за продукти по няколко начина:

  • Банков превод, с потвърждение на плащането преди изпращане на пакета;

  • Наложен платеж при доставка на пакета;

  • Онлайн плащане с банкова карта.

4. Плащанията към Gradinamax  трябва да включват такси за опаковане и доставка в случай на поръчки, платени с наложен платеж.

5. Освен ако не е предвидено друго в “Допълнителните условия”, тези условия и използването на този сайт се уреждат и тълкуват в съответствие със законите на България и всички спорове ще се решават само от съда.

6. Доставката е възможна само в България.

Gradinamax използва бисквитки, за да подобри вашето пазаруване на нашия уебсайт. Ако продължите да използвате нашите услуги, ще приемем, че сте съгласни с използване на бисквитки.